fumy

fumy
fume NOUN a gas or vapour that smells strongly or is dangerous to inhale.
VERB 1) emit fumes. 2) expose (something, especially wood) to ammonia fumes in order to produce dark tints. 3) feel great anger.
DERIVATIVES fuming adjective fumy adjective.
ORIGIN Latin fumus 'smoke' .

English terms dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Fumy — Fum y, a. Producing fumes; fumous. Drowned in fumy wine. H. Brooke. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • fumy — fumy; per·fumy; …   English syllables

  • fumy — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. fumymów || fum {{/stl 8}}{{stl 7}} zachowanie się wyrażające czyjeś nieuzasadnione niezadowolenie; grymasy, fochy, fanaberie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć fumy. <fr. z łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fumy — [fyo͞om′ē] adj. fumier, fumiest full of fumes; producing fumes; vaporous …   English World dictionary

  • fumy — blp, D. fum a. fumów pot. «kapryśne zachowanie; wybrzydzanie, grymasy, fochy» Wielkopańskie fumy. Mieć swoje fumy. Znosić czyjeś fumy. Przyjąć coś z fumami. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • fumy — ˈfyümē adjective (fumier ; fumiest) Etymology: fume (I) + y : producing or full of fumes a bottle of fumy household bleach a fumy café …   Useful english dictionary

  • fumy — Stroić fumy zob. stroić 1 …   Słownik frazeologiczny

  • fumy — adjective see fume I …   New Collegiate Dictionary

  • fumy — /fyooh mee/, adj., fumier, fumiest. emitting or full of fumes; fumelike. [1560 70; FUME + Y1] * * * …   Universalium

  • fumy — adjective Producing, or filled with fumes …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”